Na povećanje mišićne mase (mišićnu hipertrofiju) najviše možemo uticati pravilnim treningom. Za uspeh su nam potrebni slobodni tegovi i sprave koje imaju zacrtanu putanju mišićnog kretanja.