Little gym je teretana u kojoj je sva pažnja usmerena ka vežbaču. Vežbanje je isključivo JEDAN NA JEDAN, čime se odbacuje svaka mogućnost nepravilnog i nesigurnog pokreta, povređivanja i preforsiranja sopstvenog tela. Zadatak personalnog trenera je izrada plana i programa koji se odnosi na svakog vežbača posebno, zatim motivisanje i izvlačenje maksimuma kroz celi proces, ali i vršenje uticaja na vežbačev pozitivan stav o vežbanju što dovodi do zadovoljavajućih rezultata sa obe strane. Mali, ali izuzetno stručan tim Little gym-a, spreman je i uvek raspoložen za pozitivne promene u životu vežbača.