Program je namenjen korekciji nastalih poremećaja u koštano-zglobnom i mišićnom sastavu (karlica, rameni pojas, zglob kuka, zglob kolena, i tako dalje). Unapređuje se mišićna kontrola, fleksibilnost, koordinacija, snaga i tonus mišića.